Φόρμα Eθελοντών

Volunteers 2018

Όνομα(*)
Invalid Input

Επώνυμο(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο(*)
Invalid Input

Διεύθυνση(*)
Invalid Input

Χρονολογία γέννησης (π.χ. 1988)(*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid Input

Φύλλο(*)
Invalid Input

Μέγεθος μπλούζας(*)
Invalid Input

Συμμετέχω στον «αγώνα» (Ημιμαραθώνιος - Αγώνας 10 χλμ. - Αγώνας 5 χλμ.) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον «αγώνα», που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Γενικοί Όροι, Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής» (πατήστε ΕΔΩ για να εμφανισθούν) και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς την ΚΕΔΩ και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δε θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα». (Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης).
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης(*)

Invalid Input


Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Η ΚΕΔΩ, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων, βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ζητείται η συγκατάθεση του συμμετέχοντος για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Invalid Input

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το registrations@oroposseasiderace.gr μέχρι και 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.
Ασφάλεια(*)
Ασφάλεια
  RefreshInvalid Input